De opnames

Een opnamedag begint bij de voorbereiding. Wij proberen
altijd een zo duidelijk mogelijk idee neer te zetten met het team. Wat is de
verwachting, wat is het doel en vooral wat voor soort video willen wij neerzetten?
Is het informatief, is het amusement of wil je een verhaal vertellen? Al deze
vragen worden verwerkt in een uiteindelijk script waarin de gebeurtenissen of
items die van te voren zijn vast te stellen ook vast staan. Hier wordt dan zo
nodig een licht-, camera- en geluidsplan voor geschreven om te zorgen dat aan
die voorwaarden die wij van te voren kunnen aan zien komen volledig is
ingespeeld. Het komt vaak voor dat er iets gebeurt dat onverwacht is en waar
wij met het hele team aan moeten sleutelen om te zorgen dat uiteindelijk het
product wel naar verwachting wordt gemaakt.

Op een opnamedag op locatie, zoals een opname van het
spelprogramma: ‘No Fear’, wordt alles voorbereid. Elke proef heeft zijn eigen
persoon die deze voorbereid en zo ook zijn eigen pakket aan materialen. Dus
bepakt en bezakt gaat de crew naar de locatie om voor te bereiden. Vaak wordt
in een duidelijke takenverdeling bepaald wanneer welke opname plaats vindt.
Wanneer de presentatoren en/of deelnemers binnen komen, gaat de opname direct
van start.

Als presentator, creator en regisseur van onder anderen ‘No
Fear’ moet ik vaak letten op diverse dingen, zoals de aankleding, tekst, maar
ook of de deelnemers goed worden ontvangen. Zij zijn natuurlijk heel erg
belangrijk voor het uiteindelijke eindresultaat. Zonder deelnemers met een
‘echt verhaal en karakter’ is er geen Madcap.

Elke proef is een uitdaging op zich. Wordt in beeld gebracht
wat in je hoofd zit, is de entertainmentwaarde hoog genoeg en hoe kan je op
locatie nog verbeteren? Al die vragen zitten in je hoofd, terwijl je anderzijds
keihard bezig bent een productie neer te zetten waarin jezelf nog een grote rol
te vervullen hebt. Het team werkt hard aan de combinatie van beide. Op het oog
9 minuten is meer dan 2 uur opname tijd. De kwaliteit komt telkens meer voorop
te staan.

Na de editing wordt elke aflevering geëvalueerd. Wat gaat
goed en wat kan er volgende keer beter? Omdat je meerdere afleveringen op een dag opneemt, heb je te maken met verbeterpunten in een volgend seizoen.

En door elke aflevering, elk seizoen en elke maand bezig te zijn met Madcap te verbeteren, maakt dat je ook steeds meer deel van een groter geheel. De
kwaliteit wordt steeds belangrijker en je wordt zelf steeds meer Madcap in
plaats van een eigen persoon die een ‘hobby’ uitvoert. De werkwijze die wij
hanteren op zo’n opnamedag is een bedrijfsvoering op zichzelf.

Madcap gaat straks zijn eigen leven leiden en is niet meer
te stoppen. Gelukkig maar.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   Danny.